Tematyka prac dyplomowych

w ZEB

Tematy prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Tematyka prac dyplomowych jest zawsze uzgadniana indywidualnie między studentem i jego opiekunem. Jesteśmy gotowi przyjąć do Zakładu każdego studenta, który jest w stanie rzetelnie podjąć się realizacji powierzonego tematu i ogólna zasada współpracy jest zawsze taka sama i prosta. Im więcej dajesz siebie tym więcej możesz spodziewasz się od nas.
Generalnie są dwie drogi. Albo będziesz w stanie przekonać nas, że warto zrobić coś na co masz pomysł i chęci, a my mamy możliwości by taki projekt wesprzeć doświadczeniem, sprzętem itd. Druga droga, to dołączyć do jednego z już realizowanych u nas projektów albo do projektu na który my mamy chęć a nie mamy człowieka, który byłby w stanie się go podjąć w danym momencie.
Prace dyplomowe mają to do siebie, że muszą być wykonane w określonym przedziale czasowym. Siłą rzeczy więc nie mają charakteru badań zasługujących na Nobla ale też i nie o to chodzi. Poprzez nie macie nauczyć się na czym polega metodyka pracy w naukach przyrodniczych, poznać poszczególne etapy takiej pracy, nauczyć się nowych umiejętności. Nie znaczy to, że praca taka nie może zakończyć się publikacją naukową… i tak się często u nas dzieje choć zwykle publikacja ma miejsce dopiero rok czy dwa po zakończeniu studiów.

Aktualnie projekty badawcze, które prowadzimy są realizowane w części terenowej w Afryce i Australii, choć częściowo również w Polsce. W zależności od Twoich umiejętności, szybkości z jaką będziesz się uczył i zaufania jakim będziemy Cię mogli obdarzyć, Twoja praca może ograniczać się (prócz napisania) do obróbki materiału dźwiękowego za pomocą specjalistycznych programów (tego Ciebie nauczymy) do pełnego udziału w badaniach terenowych, włączając w to możliwość wyjazdu na badania za granicę (najbardziej prawdopodobna jest Afryka bo tam prowadzony będzie dopiero co rozpoczęty projekt).

Najbardziej poszukujemy studentów którzy:

- są rzetelni, tzn. wypełniają podjęte zobowiązania czy prace w ustalonym terminie;
- mają chęć uczenia się nowych umiejętności i pozyskiwania wiedzy.

Do tego zawsze wielkim atutem jest:

- dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca czytanie oryginalnej literatury i komunikację w zespole;
- doświadczenie w pracy terenowej, jeśli biegasz z lornetką za ptakami, jeździłeś na akcje łapania ptaków itp. to jesteś naszym obiektem pożądania;
- dobra organizacja i dyspozycyjność, jeśli rzeczywiście jesteś w stanie nas przekonać, że warto Cię zabrać do Afryki, to musisz przy okazji nie pozawalać nauki na studiach, pozdawać jak trzeba wszystkie egzaminy itd.;.


Żeby zgłosić się do nas z chęcią wykonania pracy licencjackiej lub magisterskiej, najlepiej umówić się emailowo ze mną na rozmowę (dane poniżej). Przedstawię wtedy jakie są możliwości w danym roku i kto byłby Twoim bezpośrednim opiekunem.

Aktualnie, hasłowo, jesteśmy w stanie zaproponować następujące wymienione poniżej tematy. Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana to napisz najpierw emaila i umów się na spotkanie.

Opiekun Tomasz Osiejuk (kontakt: osiejuk@amu.edu.pl):

- dla osób mobilnych (własny samochód lub dostęp do niego nie jest może na 100% kluczowy ale bardzo pomocny) i chcących pracować na ptakach w Polsce:

1. Rola głosów interakcjach agresywnych między samcami ortolana (badania eksperymentalne w okolicach Wielkopolskiego PN, prace terenowe głównie w maju i początku czerwca)

2. Dialekty śpiewu potrzeszcza na przestrzeni dwóch dekad. Ptaki śpiewające uczą się śpiewu w sposób analogiczny do tego jak człowiek uczy się mowy; prawie 20 lat temu napisaliśmy pracę o zróżnicowaniu dialektów potrzeszcza w Wielkopolsce. W pracy dyplomowej chodziło by o sprawdzenie czy i jak zmieniły się dialekty śpiewu tego gatunku w tych samych miejscach po 20 latach. Prace terenowe od marca do czerwca, polegające na nagrywaniu ptaków w krajobrazie rolniczym Wielkopolski.

- dla osób, które nie boją się większej przygody i chciałyby pojechać w tropiki:

3. Zróżnicowanie indywidualne głosów jednego z gołębi z rodzaju Turtur (w rodzaju Turtur, który będziemy badać przez następnych kilka lat w subsaharyjskiej Afryce. Jest opisanych 5 gatunków w rodzaju Turtur, dla jednego z nich Turtur tympanistria, opisaliśmy już na czym polega indywidualność piosenek każdego osobnika, był to temat pracy magisterskiej i został w tym roku opublikowany w Avian Research. Praca magisterska polegałaby na wykonaniu podobnych analiz dla jednego z pozostałych gatunków; w ramach projektu przewidziany byłby wyjazd do Afryki na okres 1 miesiąca.


Opiekun Paweł Ręk (kontakt: rek@amu.edu.pl):

Poniższe tematy mogą być realizowane jako prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie, w zależności od tego jaki ich zakres w szczegółach zostanie ustanowiony.

1. Analiza filogenetyczna wybranych grup ptaków w oparciu o parametry akustyczne śpiewu.

Analogicznie do metod molekularnych i morfologicznych zróżnicowanie struktur sygnałów akustycznych może pozwolić na określenie pokrewieństwa gatunków.
Praca przed komputerem. Wymagana znajomość podstawowym metod statystycznych.

2. Szum akustyczny siedliska jako model do przewidywania parametrów sygnałów akustycznych.

Rozkład energii szumu w czasie i przestrzeni może stanowić model do przewidywania parametrów akustycznych sygnałów.
Pomiary w terenie przez cały rok + praca analityczna przed komputerem. Wymagana znajomość podstawowych metod statystycznych.

3. Wiarygodność i funkcja wokalnych sygnałów agresywnych z perspektywy intruza i gospodarza.

Nasza widza na temat ewolucji sygnałów agresywnych opiera się na paradygmacie intruz-nadawca vs. gospodarz-odbiorca. Co stałoby się gdybyśmy rozluźnili te role jest zagadką.

Praca analityczna przed komputerem. Wymagania: dobrze utrwalona wiedza z matematyki na poziomie licealnym. Alternatywnie/dodatkowo – eksperymenty z playbackiem w terenie (wiosna).

4. Kooperacja naukowa w erze bibliometrii - produktywny mutualizm czy pasożytnictwo na systemie?

Do oceny efektywności naukowej wykorzystuje się różnorakie punkty. System taki zostawia sporo miejsca do nadużyć, w tym do współpracy pozorowanej. Teoria gier daje ciekawe predykcje a ogólnodostępne dane bibliometryczne materiał do ich weryfikacji.
Praca analityczna przed komputerem. Wymagana dobra znajomość metod statystycznych i łatwość w przyswajaniu nowych. Dla osób lubiących ‘liczyć’.

5. Znaczenie iluzji multisensorycznych w komunikacji.

Wiemy że istnieją i znamy ich mechanizmy. Czy są to jedynie efekty uboczne działania CNS czy może jednak mają znaczenie przystosowawcze?
Praca ze źródłem.

Opiekun Paweł Szymański (kontakt: paweelszymanski@gmail.com):

1. Czy obecność turbin wiatrowych oraz generowanego przez nie hałasu wpływa na zróżnicowanie repertuaru ptaków?
Jak pokazują dotychczasowe badania, hałas antropogeniczny (np. miasta, ruch lotniczy) wywołuje efekt maskowania wokalizacji utrudniając lub wręcz uniemożliwiając skuteczną komunikację akustyczną ptaków. W tym kontekście słabo poznany jest wpływ zanieczyszczenia hałasem generowanego przez turbiny wiatrowe na repertuary ptaków.
Praca dyplomowa będzie polegać na analizie zróżnicowania repertuarów samców skowronka Alauda arvensis śpiewających w pobliżu działających i niedziałających turbin wiatrowych oraz z dala od farmy wiatrowej. Do analizy zebranych w poprzednich latach nagrań wykorzystane zostanie oprogramowanie bioakustyczne umożliwiające klasyfikowanie i katalogowanie poszczególnych sylab śpiewu skowronka.
spektro_skowronek

2. Przekaz kulturowy w małych i dużych grupach socjalnych na przykładzie ortolana Emberiza hortulana

Śpiew ptaków jest cechą przekazywaną między pokoleniami na drodze przekazu kulturowego. Oznacza to, że młode samce uczą się śpiewu od innych osobników. Z tego względu, śpiew ma potencjał do szybkiej ewolucji kulturowej, której kierunek i tempo może mieć negatywne konsekwencje dla populacji. Zjawisko ewolucji kulturowej jest dość słabo zbadane. W szczególności dotyczy to ptaków krajobrazu rolniczego, których populacje charakteryzują się obecnie największymi spadkami liczebność.
Praca dyplomowa polegać będzie na zautomatyzowanej analizie typów piosenek samców ortolana występujących w małych i dużych grupach socjalnych na przestrzeni lat. Zasadnicza część pracy odbywać się będzie na zgromadzonym materiale dźwiękowym, ale możliwy jest także udział w nagrywaniu śpiewających samców w krajobrazie rolniczym Wielkopolski.

ortolan