I Kurs Biologii Tropikalnej

Panie kierowniku, poratuje pan 50 groszy zbrakło

Naczelne - prowadząca Małgorzata Arlet


Podczas kursu biologii tropikalnej studenci poznali 9 gatunków małp dziennych: szympansy (Pan troglodytes), pawiany zielone (Papio cynocephalus), gerezy rude (Pilicolobus badius), gerezy abisyńskie (Pilicolobus guereza), koczkodany rudoogonowe (Cercopithecus ascanius), koczkodany czarnosiwe (Cercopithecus mitis), koczkodany górskie (Cercopithecus lhoesti), koczkodany zielone (Chlorocebus aehtiops), mangabki siwolice (Lophocebus albigena), oraz jeden gatunek nocny - galago karłowate (Galago demidoff).

Pan_troglodytes_23.06.2019_P.SzymańskiPan_troglodytes_20.06.2019_P.Szymański


W trakcie zajęć studenci poznawali strukturę społeczną, zachowania socjalne, zachowania seksualne, opiekę nad potomstwem, drapieżnictwo oraz preferencje pokarmowe poprzez bezpośrednią obserwację małp w terenie. Na zajęciach studenci uczyli się obserwować małpy i zbierać dane behawioralne do przygotowanych etogramów. Podczas obserwacji, studenci wykorzystywali metodę focal observation sampling, obserwując zachowanie jednego osobnika (i jego relację z innymi członkami stada) przez 30 minut, notując każde zaobserwowane zachowanie i równocześnie podążając za stadem. Wybór osobnika do obserwacji był losowy. Dane zbierane były od 8.00 do 17.00 w grupach gerez rudych, gerez abisyńskich i mangabek. Podczas jednej 30-to minutowej sesji, jeden ze studentów obserwował osobnika, a dwoje pozostałych studentów z grupy notowało usłyszane obserwacje. Podczas kolejnej sesji następowała zamiana obserwatora.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_753bPapio_anubis_27.06.2019_P.Szymański

Podczas obserwacji w stadzie gerez rudych, zaobserwowano różnorodność opieki nad potomstwem: matki opiekuńcze, ograniczające, ale także matki pozostawiające swoje potomstwo, a także różne przejawy dominacji pomiędzy samicami. Z kolei obserwacje w stadzie mangabek siwolicych pokazały różnorodność pokarmową u tego gatunku, i preferencje pokarmowe związane z wiekiem osobnika. Ponadto, zwrócono także uwagę na funkcję wydawanych głosów przez samce i samice mangabek.
Podczas zajęć z naczelnych na kursie biologii tropikalnej w Ugandzie, studenci poznali podstawowe wiadomości z zakresu ekologii i zachowań naczelnych, nauczyli się obserwować i zbierać dane behawioralne u małp, a także poznali techniki identyfikacji osobników w stadzie.